Bulut Sunucu Alt Yapısı Nedir?

Bulut Sunucu Alt Yapısı Nedir?

Sunucular, web sitelerinin çalışması için olduğu kadar, web tabanlı uygulamaların kullanılabilmesi için oldukça önemli araçlardır. Kimi zaman sunucu alır veya kiralarken, ihtiyaçlarımız karşılamak için yeterli olmayan donanımlar tercih edebildiğimiz gibi, kimi zaman gereksiz büyüklüklerdeki sistemleri de alırız. Her iki durumda da verimsiz sonuçlar ortaya çıkar ki, sunucu maliyetleri fiziksel makinelerin kullanımı durumunda oldukça yüksek olabilir. Bulut Sunucu alt yapısını ve nasıl çalştığını açıklamadan önce Bulut sunucu nedir? sorusunun yanıtları iyi anlaşılmalıdır; bulut sunucu mimarisi fiziksel makine ihtiyacını ortadan kaldırırken, çok büyük bir donanın havuzunun ihtiyaca odaklı olarak tahsis edilen sunucular tarafından kullanılmasını sağlar. Yazılım ve uygulamaların da ortak bir havuzdan alınıyor olması sebebiyle, tüm maliyetler bakımından ciddi avantajlar sağlarken, hiç kesintinin söz konusu olmadığı bir donanım elde edilmiş olur.

Bulut Sunucular Nasıl Çalışır?

Bulut Sunucu Alt Yapısı, yüksek miktarda sistem kaynağı bulunan bir havuz biçiminde tanımlanabilir. Esasında yüzlerce sunucunun bağlı olduğu tek bir yapı bulut sunuyu ifade eder. Bulut sunucularda tüm sistem kaynakları ortaktır. Ancak, kullanıcıların donanımı rezerve edilen miktarın üzerinde zorlama durumu söz konusu olmayacak, herhangi bir noktada meydana gelecek arıza, çok büyük bir havuzdan yedek rezerv çekiliyor olması sebebi ile milisaniyeler içerisinde bertaraf edilecektir. Fiziksel sanal sunucu ile Bulut Sunucu arasında bir örnek olayı ele alalım.

Fiziksel sanal sunucular, büyük de olsa, sistem kaynaklarının toplamı bulut havuzu ile kıyaslanamayacak sistemlerdir. Dolayısıyla kullanıcıya ayrılan işlemci biriminde bir arıza oluşması durumunda kullanılabilecek yedek rezerv söz konusu olmayabilir. Oysa Bulut Sunucu Alt Yapısı yüzlerce büyük makinenin sahip olabileceği bir omurgaya sahiptir ve sistem kaynakları anında yedeklenebilir. Bu sunucuda bir arıza oluşması durumunda, atıl durumdaki bir başka işlemci otomatik olarak devreye girer ve arızalanan işlemcinin sorunlarının giderilmesi sürecinde hiçbir eksiklik hissedilmez. Aynı durum Ram Bellek ve sabit disk birimleri için de geçerlidir. Yani bu sistemde sınırsız sistem kaynağı, kullanıcının tercih ettiği miktarda rezerve edilir ve kesinti oranı sıfırdır.

Bulut Sunucu Avantajları

Her şeyden önce Bulut Sunucu Alt Yapısı çok ciddi bir fiyat avantajını tüketicilere sunar. Atıl sistem kaynağı durumunu ortadan kaldıran dinamik yapısı sayesinde, yapılanma maliyetlerini, operasyon maliyetlerini ve enerji maliyetlerini minimuma indirdiğinden, kullanıcıya doğrudan fiyat avantajı olarak yansır. Aynı şekilde geniş bir uygulama havuzunu kullanır ve makul maliyetlerle lisanslamayı mümkün kılar. Bunun yanında çok yüksek güvenlik özellikleri bulunan bu sistem, kesintisiz ve hızlı çalışma özelliğine de sahiptir.